Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sadece olay anlatma amacı güden cümlelerde öyküleme yöntemi uygulanmış sa­yılır. Öykülemede eylemler devinim hâlinde verilir. Kişi, zaman, yer ve olay unsurları yer alır. Örnekler: O sabah başladı fabrikada grev. İşçilerin hepsi bahçede toplandı. Sabah işe gelen birkaç memur, hem kaytarmak hem de belanın içine girmemek için kapı­dan dönmüşlerdi. Bazı cümlelerde "betimleme" ile "öyküleme" iç içe geçmiş olabilir. Örnekler: Basık ve eğri burunlu, ama uzun boylu ve gösterişli bir genç, kalabalığın önü­ne çıktı. (Betimlenen gencin harekete geçmesi, kalabalığın önüne geçmesinin anlatılmasıöykülemedir.) Birkaç memur, bahçe kapısından sessizce girip hiç kimseyi ürkütmeden, baş­larıönlerinde, biraz da çekinerek yönetim binasına girmişlerdi. ("Birkaç memur bahçe kapısından…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir insanı, nesneyi, yeri ya da herhangi bir varlığı belirgin özellikleriyle sözle ya da yazıyla tanıtmaktır. Betimlemede duyu organlarıyla özellikle gözle algılanan ayrın­tılar önemli yer tutar. Niteleme sıfatlarına, nitelik zarflarına, benzetmelere, benzet­meli mecazlara (eğretilemelere) yer verilir. Betimleme cümleleri "nasıldır?"soru­suna cevap verir. Örnekler: Sessiz bir öğle üstü, hava iyice sıcak. Gökten parça parça aydınlık yağıyor. (İşitme, dokunma, görme duyularından yararlanılmıştır. Kapalı eğretileme-mecaz yapılmıştır.) Sarı saçlar; solgun, sapsarı bir yüz, gömleğinin yakası açık... (Bir adamın fizik­sel portresinin ilk bakışta görünen çizgileri verilmiştir. Gözleme dayalı yalın, mecazsız bir betimleme yapılmıştir.) Bir sürü küçük, kırmızı tuğladan ev; yollar asfalt kaplamalı, orta yerde uzun bir…
Page 4 of 22
YUKARI