Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
KAVRAMLAR Cümle (tümce): Bir düşünceyi, duyguyu, oluş ya da kılışı tam bir yargı (hüküm) hâ­linde anlatan söz dizisidir. Yargı (hüküm): Cümlede bildirilen düşünce, duygu, bilgi, haber, oluş ya da kılıştır. Cümlecik: Birden çok yargı bildiren cümlelerde yargılardan her birini bildirme gö­revini üstlenen söz bölüğüdür. Cümlecikler, bileşik ya da sıralı cümleleri oluşturur. CÜMLENİN KONUSU VE YARGISI Her cümlede en az bir yargı vardır. Bu yargı bir düşünce, duygu, olay, oluş, kılış, haber... ile ilgilidir. "Cümlede anlatılan nedir?"sorusunun yanıtı konuyu ortaya koyar. Konunun çekir­deği tek sözcükle anlatılabilir. Birkaç sözcüklü bir öbek biçiminde anlatılırsa "konu­ya bakış açısı" da verilmiş olur. Ama yargı, asıl…
Page 22 of 22
YUKARI