Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz "karşıtlık" ve "olumsuzluk" kavramları; "cümlede anlam" sorularında değişik biçimlerde kullanılabilmektedir. "Herhangi bir duruma olumsuz bakış", "olumsuz bir durumun olumlu bir ifadeyle anlatılması", "olumsuz bir durumdan olumlu sonuççıkarılması" anlamı taşıyan cümlelerin bulun­ması istenebilmektedir. Örnek Soru: I.  Fransızcasıİngilizcesine nazaran daha iyiydi. II. Bir kuş misali uçup gidecek yavrum yuvadan. III. En hızlı koşan atleti belirlemek için özel cihazlar kullanıyorlar. IV. Elimden gelen ne varsa bu işi yapmak için mücadele edeceğim. V. İşyerinde yalana dolana yönelirken evinde doğrudan şaşmazdı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yap ılmamıştır? A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.               E) V. ÇÖZÜM Karşılaştırmanın yapılmadığı…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Tümevarım: Bazı yargılar genel bir nitelik taşır. Bu tür yargılar tek olarak gözlenenlerin, bilgi ola­rak edinilenlerin zihinde birleştirilip genel sonuçlar-düşünceler biçimine dönüştürül­mesiyle oluşur. Bir başka deyişle "özel"den "genel"e gidişin sonucudur. Örnekler: Sıcak ülkelerin insanları yumuşak başlı olur. Bütün dünyada, halkı etkilemede televizyonun büyük etkisi vardır. Büyük ressamlar öldükten sonra üne kavuşurlar. Tümdengelim: Genelden özele, bütünden parçaya gidilerek yargı oluşturulmasıdır. Genelin ya da bir "cins"in özelliğinin özele ya da bireylere yansıtılması yöntemidir de diyebiliriz. Örnekler: Bütün sıcak ülkelerin insanlarıöyledir ya; Ganalı arkadaşım bir başka uysaldı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk halkı da ilk defa gördüğü televizyon kar­şısında âdeta büyülenmişti. Hep…
Page 2 of 22
YUKARI