Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir durumun, bir özelliğin, bir olgunun aşama aşama (basamak basamak) değişti­ğini, geliştiğini anlatır. Gittikçe, giderek, günden güne, yıldan yıla, her geçen gün, zamanla, yavaş yavaş gibi zarflar bu anlatımın araçlarıdır. Örnekler: Başarıya adım adım ulaşılır. Bu derenin suyu giderek azalıyor. Çocuk gittikçe gürbüzleşiyor, güzelleşiyordu. Havalar günden güne ısınıyor. Her geçen gün, bizden bir şeyler alıp götürüyor. Koca Yusuf, düğünlerde ve panayırlarda güreşe güreşe pişti ve ustalaştı. Köy, her yıl biraz daha tenhalaşıyor. Merakım, gün geçtikçe arttı. O davranışın anlamını yavaş yavaş anlıyorum. Onu, gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Yeni arkadaşlarıma giderek ısınıyorum. Zamanla durulup ol­gunlaştı. Zamanla insan her şeye alışıyor.
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eleştiri (tenkit): Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış (iyi ve kötü) yanları­nı bulup göstermek amacıyla inceleme ve bu konuda belirtilen görüş demektir. Eleştiri olumlu da olumsuz da olabilir. Ancak gündelik dilde de edebiyat ve sanat alanında da daha çok, olumsuz anlamınıçağrıştıracak biçimde kullanılmakta, yani "olumsuz görüş bildirme" anlamı ön plana çıkmaktadır. Örnekler: Beş Hececiler, heceyi kullanmada halk ozanlarının çizgisine ulaşamadıkları gi­bi, çağdaşşiirsellikten de uzak düştüler. (Beş Hececilerin şiiri iki yönden de ye­tersiz bulunuyor.) Bu gidişle bir yere varamazsın. (Olumsuz Eleştiri) Burnu havada biri olduğu için herkesi küçümserdi. (Olumsuz Eleştiri) Büyük olanaksızlıklar dikkate alındığında, kitaptaki bu kusurlar devede kulak…
Page 11 of 22
YUKARI