Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bazı cümlede anlam sorularında cümlelerin çeşitli yerlerinde (başta-ortada-sonda) bırakılan boşluğun tamamlanması istenmektedir. Boşluğa yerleştirilecek parça; bir sözcük, bir sözcük öbeği ya da bir cümlecik olabilir. Bu soru tipi basit, fakat çok yönlüdür. Cümlede anlamla birlikte sözcükte anlam, de­yim, sözcük türleri gibi konularda belli bir birikime ulaşmayı, dikkatli ve yöntemine uygun hareket etmeyi gerektirir. Tamamlayıcı söz; konu, anlam ve cümle kuruluşu yönünden amaca uygun olmalı­dır. Örnekler: Demlenen çaya soda katılması, demin koyu çıkmasını sağlar;----çayın ko­kusunu ve tadını bozar. (buna karşılık) Ortalıkta----şöyle dursun----hatta----bil yoktu. (kapısınıçalacak bir ev / sığınılacak bir kulübe / bir kovuk) ("şöyle dursun" ve "hatta" bağlaçlarıönem­liden önemsize doğru bir…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Konuşma sırasında cümlenin anlamına bağlı olarak bir sözcüğün ya da sözcük öbeğinin diğerlerine göre daha güçlü ve baskılı söylenmesidir. Normalde cümle vurgusu yüklemdedir. Cümlenin kuruluş amacına, yanıtlamak iste­diği soruya bağlı olarak vurgunun cümle içerisindeki yeri değişebilir. Genellikle vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır ve vurgulu okunur. Örnekler: Oktay bugün beklediğiniz kitabı getirecek. (Kitabın getirileceği bildirilmektedir.) Beklediğiniz kitabı bugün Oktay getirecek. (Kimin getireceği sorusuna cevap verilmektedir.) Oktay bugün, beklediğiniz kitabı getirecek. (Neyin getirileceği konusu aydınla­tılmaktadır.) Beklediğimiz kitabı Oktay bugün getirecek. (Kitabın ne zaman getirileceği sorusuna cevap verilmektedir.) ÖRN Sonbahar (I) bütün hıncını(II)bu çorak topraklarda (III)insanların birbirinden uzak yaşadığı köylerde (IV)büyük bir hazla…
Page 1 of 22
YUKARI