Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir karşı görüşü çürütmek, yazarın görüşünün doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kullanılan anlatımdır. Bu tür anlatımda karşı görüş sahibine ya da okuyucuya ses­lenen, sorular soran cümleler çok kullanılır. İnandırıcılığı sağlamak için tanık gös­terme, alıntı yapma, örnekleme gibi yöntemlere başvurulur. Tartışma Örneği Bilgi, kişinin içini aydınlatmaz, bakış açısını genişletmez, ona bir kavrayış olanağı sağlamaz; işlediği konularda derinlemesine yardımcı olmazsa bir önemi yoktur. Böyle bir bilginin onu ortaya koyana da başkalarına da bir yararı olmaz. Bilgi ilkin onu edineni aydınlatmalı, sonra da başkalarını. Kendisini aydınlatmayan, başkala­rını hiç aydınlatamaz. Onda bilginin yaratıcı, geliştirici ışığı, aydınlığı yok demektir. Yığın yığın bilgi edinmek kolaydır. Güç olan, o bilgilerle…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Amacı olayları anlatmak, okuyucuyu - dinleyiciyi olayların içinde yaşatmak olan an­latımdır. Roman, öykü, tiyatro türleri, asıl amaç bu olmasa da olay anlatımına da­yanır. Anı, gezi yazısı, biyografi (yaşam öyküsü) türlerinde de öyküleme oldukça ağırlıklı kullanılır. Düşünce yazılarında öykülemeden yararlanılması da mümkün­dür. Amaca göre öyküleme iki alt türe ayrılır: AçıklayıcıÖyküleme: Olay hakkında okuyanı bilgilendirmek amacıyla yapıl­mışöykülemedir. Anlatım açık ve sadedir. Bir tarih kitabındaki savaş sahne­sinin anlatımı, bir polis raporundaki kaza anlatımı bu tür öykülemeye örnek ve­rilebilir. Gezi, anı, yaşam öyküsü gibi türlerde de kullanılır. Sanatsal Öyküleme: Olaylardan yararlanarak duygu, düşünce ve izlenimleri göstermeyi, okuyucuyu bu ortama çekmeyi amaçlayan öykülemedir. Anlatım daha…
Page 9 of 10
YUKARI