Öğeyi Oyla
(0 oy)
Olağanüstü olaylar, kişiler, tarihî konular ve kahramanlıklar işlenir. Destan türünde görülen yiğitçe bir hava vardır. Eylemler ön plandadır. Şiir, destan, roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir. Anlatımda abartıya yer verilebilir. NOT Kahramanlık ve savaştan söz eden her metinde epik anlatımın yapıldı­ğı değerlendirmesi yanlıştır. Epik anlatımda: Olağanüstülük Kahramanlık Yiğitçe söyleyiş Eylemin ön planda olması Abartma unsurları bir arada bulunmalıdır. Destansı (Epik) Anlatım Örneği Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygusuna ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet, en azılı düvellerle dövüşüyordu…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu tür anlatımda dil, "heyecana bağlı işlev"de kullanılır. Daha çok şiirde görülen bir anlatımdır. Lirik anlatımda, duyguların dile getirilmesi temel alınır. Sözcükler daha çok mecaz ve yan anlamlarda kullanılır. Lirik Anlatım Örneği İçimde sayısız denizlerin şahlandığı O günü tarihlesem şimdi Irmak ırmak çizsem zamanın yüzüne Adına sonsuzluk desem Ve her saniyesini o sonsuzluğun Anbean şiirleştirmek istesem Bilmem inanır mı bana sözcükler NOT Bir yazıda ileti, yazarın ele aldığı konuyla ilgili duygu ve heyecanı di­le getirmek amacıyla oluşturulursa dil "heyecana bağlı işlev"de kulla­nılmış olur. Bu işlevde öznellik var­dır. Amaç okurda heyecan ve duygu yaratmak, bunları etkili kılmaktır.
Page 8 of 10
YUKARI