Öğeyi Oyla
(0 oy)
Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. Söz sanatlarına, mecaz anlamlara yer verilmez. Verilen bilgiler, örneklerle ve tanımlamalarla somutlaştırılır. Nesnel cüm­leler kullanılır. Açıklama aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır. Öğretici metinler, hedef kitlenin düzeyine uygun dil ve anlatım özelliği gösterir. Bu anlatım türü yazılı anlatımda ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılırken söz­lü anlatımda konferans ve panel gibi türlerde de kullanılır. Öğretici Anlatım Örneği:Ay, 27 buçuk günlük döngüsü içinde on dörder gün süren iki evre geçiriyor. Bunlar­dan biri, yeniayla başlayıp dolunayla biten büyüme evresi; diğeri ise dolunayla baş­layıp yeniayla biten küçülme evresi. Ay'ın görünümü büyürken çekim arttığı için su­yun bulunduğu her yerde su, daha…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır. Toplumsal yaşamın düzen­lenmesinde (yasa metinlerinde) bu anlatımdan yararlanılır. Trafik kuralları, kullan­ma kılavuzları, emredici anlatıma örnek sayılabilir. NOT Bir yazıda, okurda tepki ve davranış değişikliği yaratmak amaçlanmışsa dil "alıcıyı harekete geçirme işlevi" nde kullanılmış olur. Bu işlevde okurun bazı şeyleri yapmaması ya da yapması amaçlanır. Emredici Anlatım Örneği Gaflet uykusundan uyan Edepsiz olma ey can Edeptir asl-ı iman Var edep öğren edep
Page 7 of 10
YUKARI