Öğeyi Oyla
(0 oy)
Özellikle düşünce paragraflarında, açıklama ve tartışma anlatım biçimleri içerisin­de örneklemeye yer verir. Verilen bir genel yargının ardından onu somutlaştıracak örneklere geçilir ve bu, paragrafın bir bölümüne yayılmış hâlde kullanılır. Örnek­lemede ele alınan ana düşünceyi etkili kılmak için örnekler verilir. Örnek bir bütünü temsil eden, onun hakkında fikir veren küçük parçadır. ÖRNEK Birtakım genetikçiler "Yanlış bir şey yapılmaması için doğanın düzene sokamadığı varlıkları toplumsal bir norma sokmak gerekir ."diyor. Bu toplumsal normallik haya­li, zavallı ve güçsüz varlıkları, yani doğanın hatalarını düzeltme iddiasıyla ırkçı bir tutkuya uzanmaktadır aslında. 1900'lerin başlarında başta ABD olmak üzere birçok Batıülkesinde, hırsızlık yapanları, şiddet suçlularını kısırlaştırarak ortadan…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Ses, taklit, hareket ve konuşmaya dayalı bir anlatımdır. Mizahi unsurlarda abartma; güldürürken düşündürme vardır. Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir. Gülmece yaratabilmek için karşıtlıklardan, çelişkilerden yararlanılır. Roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme gibi türlerde kullanılır. Mizahi anlatımı ortaya çıkaran durum: Wüttemberg Dükü, atıyla gezerken işini yapmakta olan bir kumaş boyacısına: "Atı­mı maviye boyayabilir misin?" diye sorar. "Evet ekselans." der boyacı. "Ama kayna­tılmaya dayanabilirse." Bu fıkradaki "Evet ama" diye başlayan yanıtın "Hayır" anla­mına geldiğini belirten Freud, şöyle devam eder: "Yanıt 'hayır'la başlasaydı gülme­ce yok olurdu." Mizahi Anlatım Örneği Amerikalı bir arkadaşımla Anadolu köylerini dolaşıyorduk. Köyün birinde yaşlı bir adama rastladık. Köylünün neyle geçindiğini…
Page 4 of 10
YUKARI