Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir olayı, bir durumu benzer bir olay ya da durumla ilişkilendirerek anlatmak, yo­rumlamaktır. Genellikle karşılaşılan bir durumun, geçmişte yaşanan ya da başkala­rı tarafından yaşandığı bilinen bir olayla ya da durumla ilişkilendirilmesi biçiminde uygulanır. İki olayın ortak özellikler taşıması dolayısıyla "ilişki kurma" benzetmeyi andırır. An­cak "benzetme" varlıklar - kavramlar arasında; ilişki kurma, durumlar-olaylar arasın­da gerçekleşir.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Cümlelerde olduğu gibi bir paragrafın bütününde de karşıtlıklardan yararlanılarak anlam somutlaştırılıp güçlendirilebilir. ÖRNEK O, yıllar önce aramızdan ayrıldı ama yapıtları hâlâ edebiyat dünyasında. Ölen şa­irler, eleştirmenler, hikayeciler varken o, yazdıklarıyla dipdiri. Onun bir şiirini ya da şiir, dil, günün olaylarıüstüne bir yazısını koyuver dergiye, okurların gözlerinin kül­han gibi açtığını göreceksiniz. ** "aramızadan ayrıldı, yaşıyor, ölen dipdiri" sözcükleri ile karşıtlıklardan yararlanılmış.
Page 2 of 10
YUKARI