Öğeyi Oyla
(0 oy)
Anlatımda amaçlanan nesneyi sözcüklerle okurun gözünde görünür kılma işidir. Betimlemede genelden özele, özelden genele; dıştan içe, içten dışa; yakından uza­ğa, uzaktan yakına gibi bir sıra uygulanır. Sıra gözetilmezse anlatımın akışı bozu­lur. Kişi betimlemelerine portre denir. Yaş, boy pos, kaş göz, güçlülük - zayıflık gi­bi "gözlenebilen"özellikler fiziksel (dış) portreyi; karakter, kişilik, huy, davranışözel­likleri ruhsal (tinsel) portreyi oluşturur. Betimlemede amaç okuyanda ve dinleyende, betimlenen varlığı görüyormuş izleni­mi uyandırmaktır. Bu izlenimin niteliğine göre betimleme iki türlüdür: a) Açıklayıcı (Yansıtmacı, Bilgilendirici) Betimleme: Bilgi vermek, tanıtmak amacıyla yapılan betimlemedir. Anlatım açık, yalın, düzdür; yani sanatsızdır. Anlatıcının yorumu, değerlendirmesi, izlenimi parçaya katılmaz. Duyu organla­rıyla algılananlar, gözlemler…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bilgilendirme amacıyla yapılan anlatımdır. Yalın, açık, duru olması gerekir. Verilen bilgiler, örneklendirme, tanık gösterme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma gibi yan yöntemlerle desteklenir. Ders kitaplarındaki parçalar, (tarih, coğrafya, psi­koloji, biyoloji vs.) bir konferans metninin paragrafları genellikle bu anlatım biçimiy­le oluşturulur. Röportaj, anı ve benzeri edebî türlerde de bu biçimden yararlanılır. Bu tür metinlerde nesnel cümleler ağırlıktadır. NOT Anlatım biçimlerini belirlemede ve birbirinden ayırmada "yazarın güt­tüğü amaç" önemlidir. Konu anlatı­mımızı ve örnekleri takip ederken lütfen bu özelliğe dikkat ediniz. Açıklama Örneği Eski Türk toplumlarında "boy"ların birleşmesiyle il (site) oluşturulur, kurulan ilin (sitenin) başında bir kağan (hakan) bulunurdu ancak ili meydana getiren…
Page 10 of 10
YUKARI