Öğeyi Oyla
(0 oy)
Zarfların Tanımı ve Özellikleri: Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da türdeşlerini zaman, yer - yön, ölçü, durum, soru ya da gösterme anlamlarından biriyle belirten, güçlendiren ya da sınırlandıran sözcük­lerdir. Çekim eki almadan kullanılır. Tek başlarına kullanıldıklarında cümlede öge olarak sadece "zarf tümleci" görevi üst­lenirler. Örnekler: Dün yoruldum. Biraz bekleyip öyle gidelim. En iyi film. Çok yavaş anlat. Nasıl gidecek? Niçin çözmedin? Durum (Niteleme) Zarfları Eylemin niteliğini, durumunu bildiren; yükleme sorulan "NASIL" sorusuna cevap ve­ren zarflardır. Örnekler: Bize bugün soğuk davrandı. Güzel konuşuyor. Hızlı koşar. Çabucak çözdü. İçten konuştu. İyi bilir. ** İkilime şeklinde olabilir: Örnekler: Küçük küçük doğradı. Hızlı hızlı anlattı. İkişer…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sıfat; çekim eki aldığında ya da çekim eki almasa bile sıfat tamlamasından ad öğesi düştüğünde adlaşır. İşaret sıfatları, belgisiz sıfatlar ve soru sıfatları böyle kullanım­larda zamir (adıl) olur. Adlaşan niteleme sıfatları "adlaşmış sıfat" diye anılır. Örnekler: Büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilmeli. ("Büyük" ve "küçük" sözcükleri çekim eki almadan adlaşmış, cümlede özne gö­revi üstlenmişlerdir. "Büyüklük" ve "küçüklük" sözcükleri yapım ekiyle türetil­miş addır. Böyle sözcükler adlaşmış sıfat değil, türemiş ad sayılır.) Haylaza bak, hiç utanmışa benziyor mu? (Durum eki alarak adlaşan sıfatlar dolaylı tümleç oldu.) Dinsizin hakkından imansız gelir. ("Dinsiz", tamlayan görevi üstlenerek; "imansız", özne olarak adlaştı.) Küçük kız, ablasından daha uyanıktı.…
Page 9 of 82
YUKARI