Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir eylemin, eylemsinin ya da zarfın ölçüsünü gösteren zarflardır. Eyleme, eylemsi­ye ya da zarfa sorulan "NE KADAR?" sorusunun cevabı olurlar. Eşitlik Zarfları: "Kadar" ve "denli" ilgeçleriyle oluşan öbekler eşitlik belirteci görevi üstlenir. "Gibi" edatı ile oluşan öbekler de asıl anlamları benzerlikle ilgili olduğu hal­de, ölçü anlamı kazanabilirler. Örnekler: Fil kadar ağır bir hayvandır. Maymun kadar çevik robot olur mu? Taş gibi sert bir yatakta yattım. (Benzerlikle birlikte, sertliğin ölçüsünü de bildirmektedir.) O denli güzel bir manzara görmemiştik. Üstünlük Zarfı: "daha" sözcüğüdür. Örnekler: Bundan daha iyi sandal bulamazsınız. O kazak daha kalındı. NOT: "Daha" sözcüğü "henüz" anlamında kullanıldığında zaman zarfı olur. Örnek:…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eylemi yer - yön bakımından belirten sözcüklerdir. Daima yalın halde, çekim eki al­madan kullanılırlar. Ada ait bir çekim eki aldıklarında zarf değil, ad olurlar. Örnekler: Aşağı bakma. Yukarı gel. İçeri girdiler. Dışarı çıkın. Öte git. Birazberi gel. Yan dön. Aşağıya bakma. (Ad, dolaylı tümleç.) Yukarısı daha temiz. (Ad, özne.) İçeriyi temizledin mi? (Ad, nesne.) NOT: Aşağı - yukarı, içeri - dışarı, ileri - geri ve öte - beri sözcükleri yalın halde zarf olur; ad durum eki aldığında adlaşır. Ancak bu sözcükler yalın halde de ad olabilir. Hemen içeri gir. (Yalın durumda zarf)         İçeri çok kalabalıkmış. (Yalın halde ad)
Page 7 of 82
YUKARI