Öğeyi Oyla
(0 oy)
Eylemin gerçekleşmesi, zaman kavramı içinde mümkündür. Zaman içinde eylem ya gerçekleşip olup bitmiştir ya gerçekleşmektedir, henüz bitmemiştir ya da sözün söy­lenmesinden sonraki bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Eylemin gerçekleşmesi bir dilek biçiminde ifade ediliyor da olabilir. Dileklerde de örtülü bir gelecek zaman anlamı vardır. Fiilin gösterdiği kılış, durum veya oluşun zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıplarına kip adı verilir. Türkçede kipler nitelik yönünden ikiye ayrılır: Haber (bildirme) kipleri ve  dilek (tasarı) kipleri. Kiplerin alt türleri belli eklerle yapılır. Her alt türün kendi eki vardır: geliyor, gelse... Kipler, aldıkları kip eklerinin sayısına göre de ikiye ayrılır: 1) Basit…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Fiil tabanına "-me" (-ma) çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Diğer çekim ekleri hatta mastar eki olumsuzluk ekinden sonra kullanılır. Örnekler: gel-mek --> gel-me-mek gel-di --> gel-me-di               gel-iyor --> gel-mi-yor            gel-ir --> gel-mez oku-mak --> oku-ma-mak    oku-muş --> oku-ma-mış       oku-sa --> oku-ma-sa görün-meli-sin --> görün-me-meli-sin
Page 3 of 82
YUKARI