Öğeyi Oyla
(0 oy)
Birden çok kip-zaman ekiyle çekimlenerek iki kip-zaman anlamı kazanmış eylemle­re "birleşik kipli eylemler (fiiller)" ya da "birleşik zamanlı eylemler (fiiller)" denir. Eylemin birleşik çekimi; haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş eyleme ek eylem getirilmesiyle sağlanır. Böylece eylemin kipine yeni bir kip anlamı daha kazandırılmış olur. 1) Hikâye (Öykü) Birleşik Zamanı Ek eylemin kesin geçmiş zaman eki ile yapılır. Basit çekimli eyleme, kesin geçmiş za­man anlamı katar. Emir hariç bütün basit kiplerin hikâye birleşik zamanı yapılabilir. Örnekler: Kuyunun başında toplan-mış-tı-k. (-miş'li geçmişin hikâyesi.) Gerede pazarından al-dı-(y)dı. (-di'li geçmişin hikâyesi) (Günümüzde bu çekim pek kullanılmaz. Yerini -miş'li geçmişin hikâyesi almıştır.) Duvardan…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir kipin-zamanın, bir başka kip yerinde kullanılmasıdır. Bir başka ifadeyle; eylemin, çekimlenişine göre taşıması gereken anlamın dışına çıkmasıdır. İPUCU: Cümlenin bütünündeki anlam, özellikle zaman anlamlı zarflar, anlam kayma­sını bulmada önemli ipucudur. 1) Geniş Zamanda Kayma Örnekler: Nasrettin Hoca bir gün pazara gider. ("gitmiş" yerine) Çocuk bir de bakar ki çantası yerinde yok. ("bakmış") Şimdi eve gider, parayı alır, gelirsin. (Emir yerine: git, al, gel.) Paramı hemen şimdi isterim. (İstiyorum.) Şimdi bırak, birkaç dakika sonra okursun. (Gelecek zaman yerine) Acele etme, birazdan gideriz. (Gelecek zaman yerine) Arabayı yazın alırız. (Gelecek zaman yerine) 2) Şimdiki Zamanda Kayma Örnekler: Burada cuma günleri pazar…
Page 2 of 82
YUKARI