Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir ad, aldığı sıfatlarla birlikte sıfat tamlaması oluşturur. Sıfat tamlamalarının eki yoktur. Sıfatlar hiçbir ek almadan tamlayan olur. Bir sıfat tamlamasında birden faz­la sıfat varsa genellikle önce belirtme sıfatı, sonra niteleme sıfatı kullanılır. Önce ni­teleme sıfatının kullanılması da mümkündür. Örnekler: Eski bir konak Eğri büğrü, yarısı yıkılmış bir duvar   Belirtisiz ad tamlamasının önüne sıfat getirilerek karma özellikli tamlama oluşturu­labilir. Örnekler: Yeşilli masa örtüsü    Bu genç trafik polisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1-Basit (Kök) Sıfatlar: Yapım eki almamış, birleşik sözcük özelliğini göstermeyen ya da ön ek alarak pekişmemiş sıfatlardır. Örnekler: düz çizgi dar yol bu ağaç iyi soru az ekmek 2-Türemiş Sıfatlar: Ad ya da eylem, kök ya da gövdelerinden türeyen bir sözcük sıfat görevini üstlenir. Örnekler: uykucu çocuk kırmızılı kumaş kolsuz elbise kısacık çizgi büyücek oda yeşi­limsi kumaş ikiz kardeş üçüncü sınıf 3- Birleşik Sıfatlar: Ya bir birleşik sözcük ya da birtakım kurallarla bir araya gelmiş bir söz öbeği sıfat olur. Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar: Birden fazla sözcüğün anlamca ve biçimce kaynaşıp birleşmesiyle oluşan sıfatlardır. Örnekler: açıkgöz kadın Palabıyık Remzi Cingöz Recai boşboğaz adam Kurallı…
Page 10 of 82
YUKARI