Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Fiil kök veya gövdelerine mek(-mak), -me(ma), s(-ış, -üş, -uş) ekleri getirilerek tü­retilen eylemsilerdir. Hem eylem anlamı taşır hem ad gibi görev yaparlar. Yanlarına aldıkları öğelerle birlikte yan cümlecik kurar; ad çekim eklerini alarak ad gibi, cüm­lede öge olurlar. Örnekler: Tatil günlerinde balığa çıkmak en büyük eğlencesiydi. Mehmet, kitap okumayı, tiyatro seyretmeyi çok sever. En beğendiğim tarafı her olaya iyimser yaklaşmasıydı. Çocukların neşeyle bağrışmaları içimi açtı. NOT: Mastar (adeylem) ekleriyle türetildikleri halde, eylem anlamını yitirmiş adlar, eylem­si değildir. Bunlar olumsuz yapılamazlar. Annem dolma yapmıştı. Kapama ağır bir yemektir. Dut yaprağından sarma yapıyorlarmış. Kızartmayı sever misin? Başında yeşilli bir yazma vardı. Dondurma mevsimi…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Fiil anlamı taşıyan ancak kişi ve kip çekimleri olmayan; cümlede ad, sıfat ya da zarf olarak görev yapan sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir. Özellikleri: Eylem (fiil)lerden türetilir; eylem anlamını yitirmediklerinden mastar eki (-mek, -mak) alabilirler. Olumsuzluk eki (-me, -ma) alabilirler. Türetildikleri eylemin çatı özelliğini aynen devam ettirirler. Yarım yargı bildirir, yan cümlecikte yüklem olurlar. Yan cümlecikte özne, tümleç gibi öğeler bulunabilir. Geçişli olan eylemsiler nesne de alabilirler. Kip ve kişi çekimleri yoktur. Fiile değil, isme ait çekim eklerini alırlar. Cümlede ad soylu sözcük (ad-sıfat-zarf) gibi görev yaparlar. Fiilimsiler (eylemsiler) üçe ayrılır: İsim Fiiller (Mastarlar) Sıfat Fiiller (Ortaçlar) Zarf Fiiller (Bağ Fiiller –…
Page 1 of 82
YUKARI