Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A)    Bu sırada tuhaf tuhaf lâflar söyleyip yine milleti güldürüyordu. B)    Anadolu'dan gelmişti, Fransızcayı yeni yeni öğreniyordu. C)     Kahvenin Boğaz'a bakın köşesine oturup uzun uzun konuştuk. D)    Onlar da yönetemeyince gazete yavaş yavaş battı. E)    Sınıfın en arkasında uslu uslu otururdu. 2.   Pekiştirilmiş sözcükler sıfat veya zarf gibi kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır? A)    Ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı B)    Gece büsbütün çıldırtır içerdeki insanları C)     Acıdan bağırmamak için upuzun yatıyorum D)    Dışarıda kapkara topraklarda cılız ağaçlar var E)    Sımsıcak esiyor rüzgâr bu yaz akşamında…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Okuduğumuz bu şiirde Cahit Sıtkı'nın anlatım tarzı hemen dikkat çekiyor. Hemen her dizede sanatçının benzetmelerinin izlerini görmek mümkün. İnsan, usta şairin şiirlerini anımsamadan edemiyor. Bazı dizelerde ise Servet-i Fünun şiirinin etkileri seziliyor.  Genç sanatçının şiirlerini okuyanlar gelecekte başarılı ola­cağı konusunda ümitleniyor. Bu parçada kaç zincirleme isim tamlaması kul­lanılmıştır? A) 2             B) 3             C) 4             D) 5             E) 6 2.   Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştir­miştir? A)    Küçüğün arzusu büyüyünce doktor olmaktı. B)    O çocuk biliyor muymuş hepsini bunların? C)     Uzun kış gecelerinde yaşlılar masal anlatırdı. D)    Yaşlı kadının yüzüne, ayrılık acısıçökmüştü. E)    Kendisine çevrilen…
Page 4 of 31
YUKARI