Öğeyi Oyla
(0 oy)
"Elma" sözcüğü ancak harfler "e-l-m-a" şeklinde sırala­nırsa istediğimiz nesneyi anlatır. Buna dilde ……………………..denir. …………………….. gerçekleştirilen iletişim diğerlerinden üs­tündür. …………………….. iletinin gönderilme şeklidir, iletiler ki­mi zaman sözlü kimi zaman da yazılı olarak gönderilir­ler. …………………….. kendi dışında bir başka şeyi göste­ren, düşündüren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ve olgudur. ……………………..ler gerçek anlamlarının üstünde anlam yüklenmiş ve bir toplumun, bir kültürün; kimi zaman da bütün dünyanın üzerinde uzlaşmaya vardığı gösterge­lerdir. Karmca çalışkanlığın, zeytin dalı ve güvercin ba­rışın, bayrak bağımsızlığın, terazi adaletin ……………………..sidir. Alma'nın elma, şol'un şu, kanı'nın hani olması yani, söylenişlerinin değişmesine dil göstergelerinde …………………….. denir. Bir iletişimde alıcının iletiyi değerlendirip geri bildirme­sine…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
1.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili zarf, gerektiğinde sıfat göreviyle kullanıla­bilir? A)    Sizinle akşam deniz kıyısına ineriz. B)    Otobüsün bağajındaki eşyalarıçabuk çabuk aşa­ğı indirdi. C)     Bu çalışmayla bu iş bugün zor biter. D)    Nedim Amca her zaman böyle bağırarak konuşur­du. E)    Çocuk elindeki şiiri bir solukta okudu. 2.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "çok” sözcüğü farklı türdeki bir sözcüğü nitelemiştir? A)    O gün, İstanbul'da hava çok soğuktu. B)    Ankara'da trenden indikten sonra çok bekledik. C)     Arka masada oturan adam çok konuşuyordu. D)    Çok uğraştı, ama tekerleğin tamirini bitiremedi. E)    Bugünlerde ülkemizde şiir kitaplarıçok satılıyor­muş. Zarflar (belirteçler) testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Page 3 of 31
YUKARI