Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Ömer Seyfettin'in bugüne değin canlı, etkin kalışının ne­deni, konularını yaşamın gerçeklerinden alışından, olay hikayecisi oluşundan; arı, yalın, halkın çok iyi anlayacağı bir dille yazışındandır. İttihat ve Terakki'nin ünlü doktoru hikâyelerinden yakınırken ayağını kaldırıp tabanı delik ayakkabısını gösterince: "Ah cancağızım, herifin siyasi namusu ayağının altında." der. Yaşamla bu kadar iç içe olan bu öykücü bu gerçek olayı ve söylemi ustaca öyküle­rine taşır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A)    Kanıtlayıcı anlatım - örnekleme B)     Öyküleyici anlatım - tanık gösterme C)     Tartışmacı anlatım - tanımlama D)    Epik anlatım - alıntı yapma E)     Düşsel anlatım - somutlama 2.   Tatil günleri bizim evin…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1.   Deneme öğütlerin, anıların dile gelişi değildir. Öğreticiliği bilimsel yazıların özelliğinden uzaktır. Söyleşip dertleşme ya da bir yolculuğa çıkma havası içinde anlatılır ele alınan konu. Anlatım biçimi yazarın içtenliğini sergiler. Yazarın kaygıları, yaşamdan, izlenimlerinden örneklemeleri bir zenginlik katar denemeye. Okurun istediği yerde katılımını ve itirazını sağlar. Bu parçada denemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A)    Öğüt vermek için kullanılan bir yazı türü olmadığına B)    Denemenin, yazarın samimi tavrını ortaya koyduğuna C)     Okura söz hakkı tanıyan bir yazı olduğuna D)    İçinde öğretici unsurların bulunması gerektiğine E)    Bilimsel yazılardan farklı olduğuna 2.   Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır. Bazılarını olduğu gibi yutar.…
Page 10 of 31
YUKARI