Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Anlatmaya dayalı bir metinde, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olur. Bu kişi, bazen yazarın kendisi, bazen de insan dışında bir varlık (bir at, bir kuş vb.) olabilir. Edebi metinlerde, olayın asli kişilerine kahraman da denilebilir. Kahramanların yanı sıra, olaya kıyıdan köşeden karışan yardımcı kişiler de söz konusudur. Özellikle öykü, roman, tiyatro gibi türlerde, kişiler iki farklı görünümde karşımıza çıkarlar: Tip ve karakter. A Tip: Edebi metinlerde belirli bir topluluğu, mesleği, zihniyeti, ideolojiyi temsil eden ve bu özelliklerine uygun davranışlar sergileyen kahramanlara "tip" denir. Tipler, ayrıntılı ruh çözümlemeleriyle anlatılmaz, sadece üstlendikleri misyona uygun davranış ve düşünüşlerine yer verilir. Bu kişiler;…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
"Anlatma" sözcüğü, olmuş bir şeyi dile getirme anlamına gelir. Bir metnin anlatmaya bağlı gelişmesi, anlatılacak bir olayın varlığına bağlıdır. O halde, olay, anlatmanın temelidir. Kişiler, olayı gerçekleştirdikleri için; mekan, olay orada gerçekleştiği için; zaman, olay o dönemde geçtiği için metinde yer alır. Olay öğesi, art arda gelişen bir hareketlilik zinciri biçiminde oluşur. Anlatılan olay, tek başına ortaya çıkmamıştır. Olayı yaratan, doğal ortam ya da toplumsal çevredir. Yani olayın, oluşma nedeni vardır. Sonra da bu olay bir başka olayın oluşma nedeni olur. Böylece olay halkaları birbirini neden-sonuç zinciri içinde izler. Yazarın, olayları doğal ve mantıklı bir kurguya sokmasıyla da olay örgüsü oluşur.…
Page 4 of 5
YUKARI