Öğeyi Oyla
(0 oy)
DİL İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını anlatmak için kullandıkları, ses ve işaretlerden oluşan iletişim aracıdır. Kendisini konuşan insanların oluşturduğu doğal bir şifre sistemidir. Dilin, kendine özgü kuralları vardır. Her dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür. Dil, insanı diğer varlıklardan ayırır. DİL – TOPLUM İLİŞKİSİ Dil ulusları ulus yapan ve ulusal birliği sağlayan en önemli öğedir. Dil, insanların bir arada yaşamasını sağlar. Dili bozulan toplumlar yok olur. DİL – KÜLTÜR İLİŞKİSİ Kültür, bir toplumun dil, din, düşünce, sanat, yaşayış biçimi, gelenek ve göreneklerinin tümüdür. Duygu ve düşünce ürünleri dil ile oluşturulur. Bunlar kültürün unsurlarıdır. Gelenek ve görenekler, insanların dili karşılıklı kullanmasıyla oluşur.…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Her edebi metnin içinde oluştuğu bir dönem vardır. Edebi metinler yazıldığı dönemin izlerini taşır. Edebi metinlerin bazıları konusunu tamamen tarihten alır. Edebi metinler, tarih bilimine kaynaklık eder. Bir edebi metni yazıldığı dönemi göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir. EDEBİYAT-COĞRAFYA İLİŞKİSİ Edebi metnin önemli unsurlarından biridir. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taşır. Bazı edebi metinlerin yazılış amacı, belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. (Gezi yazıları, egzotik romanlar.) Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi" hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemlidir. EDEBİYAT-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ Edebiyatın konusu insandır ve insan toplum içinde yaşar. Edebi metinler; insanı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini işler.…
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Sonraki 
  •  Son 
Sayfa 1 / 6
YUKARI