Öğeyi Oyla
(0 oy)
Nasıl ki cümlede anlamın doğru anlaşılması için uygun sözcüklerin uygun birlikteliklerle sıralanması gerekiyorsa paragrafta da cümlelerin anlamsal ve mantıksal doğrultuda sıralanması gerekmektedir. Bu anlam ve mantık sırasının kurulabilmesi için de paragraftaki cümleler "GİRİŞ, GELİŞME ve SONUÇ" cüm­leleri şeklinde sıralanmalıdır. GİRİŞ BÖLÜMÜ CÜMLELERİ Anlamca bağımsız cümlelerdir. Başka cümlelerle yan yana olmasalar da anlam ifade edebilirler. Başka cümlelerin devamı niteliğinde olduklarını gösteren "ama, ne var ki, bununla birlikte, oysa­ki..." şeklinde ifadeler barındırmazlar. Tüm cümleleri anlamca ilgilendiren hatta kapsayan genel anlamlı cümlelerdir. Bu sebeple giriş cümlele­rinin "paragrafın ana düşüncesi" olması, sık rastla­nan bir durumdur. Örn. Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir bakı­ma.…
Page 2 of 2
YUKARI