Öğeyi Oyla
(0 oy)
Hecenin beş şairi adıyla anılan bu sanatçılar Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde sadece hece veznini kullanmışlardır. Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Beş Hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. Beş Hececiler şiirlerinde önce aruzu kullanmışlardır, heceye sonra yönelmişlerdir. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar. Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz diziminin şiirlerde de görülmesi Beş Hececilerde sık rastlanan bir özelliktir. Toplumsal bilinç eksikliği hepsini romantizme götürmüştür.…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1923 yılı yeni Türkiye’nin kuruluşudur. Aydınlarımız, devlet adamlarımız ve yazarlarımız artık tarihimizde artık yeni bir dönemin başlatılması gerektiğine inanmışlar. Bu yüzden de 1923’te başlayan bu yeni oluşum edebiyatımızı da etkilemiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını iki ana dönem içinde incelemek mümkündür. 1923- 1940 arası dönem 1940 sonrası dönem ( Son dönem) 1923- 1940 arası döneminin özellikleri: Dili sadeleştirme düşüncesinden dolayı konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmaya başladı. Eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasıyla okur yazar oranı arttı. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu’ya yöneliş hız kazandı. Hece ölçüsünü kullanmaya başladılar. Halkın dertlerini, problemlerini ve Anadolu’nun güzelliklerini işlediler. Anadolu efsanelerinden, masallarından ve…
Page 8 of 9
YUKARI