Öğeyi Oyla
(0 oy)
GENEL ÖZELLİKLERİ Anlama değil ses güzelliğine önem vermişledir. Batı’da gerçeküstücülerin kullandıkları bilinçaltını harekete geçirme yönteminden faydalanırlar. Sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları kopararak yeni yeni görüntüler yaratma yolunu seçmişlerdir. İmgeye kapıları yeniden ve sonuna kadar açmışlardır. Basitlik, sadelik ve aleladelikten ayrılmışlardır. Halkın hayatından ve kültüründen uzaklaşmışlardır. Folkloru şiire düşman etmişlerdir. Şehirli adam tipi çizmeye boş vermişlerdir. Şiiri akıldan ve anlamdan kaydırmışlardır. Duyuya ve çağrışıma yaslanmışlardır. Fakir çoğunluğa değil, aydın azınlığa seslenmişlerdir. Edebi sanatlara özgürlük tanımışlardır. Aydınlara seslenmişlerdir. Nükte, şaşırtma ve tekerlemeden kaçmışlardır. Daha çok bireyin toplumdaki yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temalara ağırlık verdiler. Dönemin siyasi baskısından kaçmakla ve biçimcilikle eleştirildiler. Konuşma…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
1940 yılında Garipçiler adıyla çıkan topluluğun ortaya koyduğu bir sanat anlayışıdır. Şiirde her türlü kurala ve kalıba karşı çıkmışlardır. Şiirde ölçü, uyak ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır. Şiirde şairaneliği, mecazlı ve sanatlı söyleyişleri kabul etmediler. Süslü, sanatlı dile karşı çıkarak sade bir dil kullandılar. Şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar. Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işlediler. İşledikleri konular günlük hayattan sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki bazı garipliklerdir. Halk deyişlerinden yararlanmışlardır. Sürrealizm ve dadaizmden yararlanmıştır. Anlam şiirin en önemli parçası haline gelmiştir. Öyküleyici anlatıma önem vermişlerdir. Espriden ve şaşırtmacadan yararlanmışlardır. Toplumsal aksaklıklar mizahi bir şekilde işlenmiştir. “Kitabe-i…
Page 6 of 9
YUKARI