Öğeyi Oyla
(0 oy)
TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER 1930’lu yıllardan itibaren roman ve hikâyede köylüden, işçiden ve dar gelirliden söz edilmeye başlanır. Bu durum gelişme ihtiyacının yanında ideolojik tavırdan da kaynaklıdır. Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir. Toplumcu gerçekçiler toplumdaki düzensizlikleri ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşırlar. Dolayısıyla eserlerini ağa-köylü, Öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir, aydın-cahil gibi farklılıklar üzerine kurarlar. Anadolu coğrafyası ile insanı konu edilirken büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulur. Sanat eserlerini belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanırlar. Bazı yazarlar halkı aydınlatmak için bazı bölgeleri özellikle konu olarak seçerler. Konu anlatımını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Garipçilere tepki olarak doğan bir edebi eğilimdir. Milli manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. Ölçü ve uyağı önemsemişlerdir. Aşk, doğa ve yurt sevgisini işlemişlerdir. TEMSİLCİLERİ Mehmet Çınarlı İlhan Gencer Yavuz Bülent Bakiler Hisarcılar ve temsilcileri konu anlatımını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Page 5 of 9
YUKARI