Öğeyi Oyla
(3 oy)
TANZİMAT EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİTanzimat Fermanı sonrası Batı'ya, özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve Batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatı yolunda yeni eserler vermeye çalıştılar.1860 yılında Agâh Efendi ve Şinasi'nin çıkarmaya başladıkları Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Batı'ya yönelen edebiyatımız başlamış oldu. Tercüman-ı Ahval gazetesiyle başlayan bu edebiyata "Tanzimat Edebiyatı" adı verilmiştir. Sanatçıların özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek getirdikleri yenilikler ve sanat anlayışları bakımından Tanzimat Edebiyatı üçe ayrılır: Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi: Bu dönem Batı edebiyatı ile Türk aydınının çe­viriler yoluyla ilk kez yüz yüze geldiği dönemdir. Şinasi, Fransızcadan manzum…
Öğeyi Oyla
(6 oy)
İlk yerli roman: Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı eseridir. İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eserdir. İlk tarihi roman: Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir. İlk edebi roman: Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir. İlk tarihi roman denemesi: Ahmet Mithat Efendi'nin "Yeniçeriler" adlı eseridir. İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ek­rem'in "Araba Sevdası" adlı eseridir. İlk köy romanı: Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı eseridir. İlk natüralist roman: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı eseridir. İlk köy şiiri: Muallim Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı" adlı şiiridir. İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit'in "Sahra" adlı şiiridir.…
Page 7 of 7
YUKARI