Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Tanzimat nesrinde, Divan nesrinin aksine anlatım süsten ve yapmacıktan giderek uzaklaşmış yerini düşüncenin önemine bırakmıştır. Konuşmaları gösteren çizgiler ve noktalama işaretleri kullanılır. Böylece Divan nesrinde sayfalarca süren cümleler kısaltılmış, sözcüklerin cümle içindeki işlevi önemsenmiştir. Divan nesrindeki iç kafiye olan secilere pek yer verilmemiştir. Basmakalıp giriş cümleleri bırakılmış, konuya doğrudan girme ilkesi önemsenmiştir. Toplumu tümüyle kuşatan sosyal konular işlenmiş, edebiyat toplumun içine indirilmiştir. Gazeteciliğin etkisiyle yeni nesir türleri olan roman, makale, hikâye, fıkra, eleştiri gibi yazılar edebiyatımızda yerini almıştır.  
Öğeyi Oyla
(122 oy)
Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özelliklerine bağlı kalınmıştır. Yani Tanzimat şiirinde yeni düşünceler eski biçimlerle verilmiştir. Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır. Dil ve anlatımda genel olarak sadelik ilkesine bağlı kalınmamıştır. Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kullanılmıştır. Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir. Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur. Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Birinci…
Page 6 of 8

9-sinif-dil-anlatim2 10-sinif-dil-ve-anlatim1 11-sinif-dil-ve-anlatim1 12-sinif-dil-ve-anlatim

9-sinif-edebiyat1 10-sinif-edebiyat1 11-sinif-edebiyat1 12-snif-edebiyat

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI