Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Takvim-i Vekayi Ceride-i Havadis Tercüman-ı Ahval Tasvir-i Efkar Ayine-i Vatan Muhbir Gazetesi Terakki Gazetesi Mümeyyiz Gazetesi İbret Gazetesi Musavver Gazetesi Tercüman-ı Hakikat Mizan Gazetesi İkdam Gazetesi Tanzimat döneminde çıkarılan gazetelerle ilgili detaylı bilgiye ekten ulaşabilirsiniz...
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Yenileşme dönemi 17. yy’ın sonundaki Karlofça (1699) Antlaşması ile başlamıştır. Ancak 19. yy da hız kazanmıştır. Bu yüzden yenileşme dönemi 19. yüzyılı  kapsamaktadır. 19. Yüzyılda Siyasi  Alanda Yapılan Yenilikler Yönetim merkezi olan Babıali güçlendirildi Divan örgütü kaldırılarak yerine bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu. Yenilikler için askeri, adli ve idari meclisler oluşturuldu Valiler doğrudan merkezden atandı Köy ve mahalle için muhtarlıklar kuruldu Memurlara rütbe ve nişan verildi, Devlet memurlukları dahiliye (iç işleri), ve hariciye (dış işleri) olarak ikiye ayrılıp maaş bağlandı. İller merkeze bağlanmış ve “ayan”lık sistemine son verilmiştir. İlk kez mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur. Şeyhülislamın yetkileri sınırlandırılmıştır. Askeri ve mali amaçlı…
Page 2 of 7
YUKARI