Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir duygu ya da düşüncenin yeterli sayıda sözcükle belirtilmesi, gereksiz sözcük veya söyleyişlere yer verilmemesidir, (Anlamdaşlıktan kaçınmak) Örnekler: "Bu düşüncenize ek olarak ilave etmek istediğim düşüncelerimi söyle­mek, belirtmek istiyorum.” "ilave etmek" sözü zaten "ek olarak" demektir; biri gereksiz. Ayrıca "söylemek" ve "belirtmek" sözcükleri bu cümlede aynı anlamı taşımak­tadır; bu sözcüklerden biri gereksiz kullanılmıştır. "Bundan yaklaşık üç yıl kadar önce o köye yeniden bir kez daha git­miştim." cümlesinde "yeniden, bir kez daha" sözcükleri gereksiz kulla­nılmıştır. BUNLARA DİKKAT EDELİM Vurgu yapmak için aynı sözcüğün yinelenmesi gereksiz bir kullanım oluşturmaz: Örnek: Oğlunu kaybeden anne anlattıkça ağladık, ağladık, ağladık. Akşam, yine akşam, yine akşam…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Söylenmek istenen duygu ve düşüncenin kolay anlaşılması ve kavranabil­mesi özelliğidir. Bir cümle, bir paragraf, bir yazı "açık" ise okuyan ya da din­leyen, ne denmek istendiğini tam olarak anlar. Açıklığın karşıtı kapalılıktır. Karşılaştırma cümlelerinde ifadelerin açık olmaması Noktalama işaretlerinin doğru konmaması Cümlede sözcüklerin yerli yerinde kullanılmaması Öge eksikliğinin olması Soyut anlatımın ve ağır söz sanatlarının olması anlam kapalılığına neden olur. Örnekler: "Bu kurallar sadece öğrencileri ilgilendirmiyor." 1. anlam: Söz konusu kurallar, "öğrenciler" dışındaki herkesi ilgilendi­riyor anlamı var. 2. anlam: Öğrencilerle birlikte diğer insanları da ilgilendiriyor anlamı var. "Ben annemi, babamı kardeşlerimden daha çok düşünüyorum." 1. anlam: Annemi ve babamı kardeşlerim az…
Page 3 of 3
YUKARI