Öğeyi Oyla
(0 oy)
Destanlar da islamiyet öncesi Türk edebiyatına ait sözlü ürünlerdendir. Türk destanları yazıya geçirilmediği için bu destanlarla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Bir destanın "çekirdek olay", "olayın yayılması" ve "yazıya geçirilmesi" gibi üç aşaması vardır. Türk destanları içinde bu üç aşamayı tamamlayan yoktur. Bunların çoğu, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiştir. Türk destanlarının tam metinleri elde yoktur; onlarla ilgili bilgiler Çin, iran ve Arap kaynaklarından edinilmiştir. SAKA DESTANLARI Alp Er Tunga Destanı: Alp Er Tunga'nın M.Ö. VII. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Destanda Türk-İran savaşlarıyla İranlılar'ın Efrasiyap olarak bildikleri Alp Er Tunga'nın kahramanlıkları anlatılır. Şu Destanı: Şu, bir Türk hükümdarıdır. Destanda, Türk ülkesine girmek isteyen İskender'in…
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Sav; atasözü niteliğinde, az sözle çok şey anlatan, anlam yoğunluğu bulunan, özlü sözlerdir. Divân-ı Lügati't-Türk’te pek çok sav vardır. Bugünkü atasözlerinin karşılıklarıdır. Uygur alfabesinde de Atasözü olarak kullanılmıştır.   SAV ÖRNEKLERİ Tag tagga kavuşmaz, kişi kişige kavuşur. Aç ne yemes, tok ne times Ağılda oğlak toğsa, arıkta otıöner.
Page 8 of 10
YUKARI