Öğeyi Oyla
(0 oy)
İslamiyet'in etkisinde yazılan ilk eser olarak bilinir. Balasagunlu Yusuf Has Hacip tarafından, 1069-1070 yıl­larında yazılmış ve Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak bilinir. Kutadgu Bilig "mutluluk veren bilgi" anlamına gelir. Eser, aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Eserde 73 bölüm, 6645 beyit ve 173 dörtlük vardır. Eser, iran edebiyatından "Şehname" örnek alınarak yazılmıştır; Şehname'nin aruz kalıbıyla yazılmıştır. Kutadgu Bilig sembolik öğeler taşıyan bir eserdir. Eserdeki dört şahsın her biri ayrı bir kavramı sembolize eder. Kün Togdı hakandır, adaleti sembolize eder; Ay Toldı onun veziridir, mutluluğu sembolize eder; Ögdülmiş vezi­rin oğludur, aklın sembolüdür; Odgurmış ise Ögdülmiş'in yakınıdır, yaşamın sonunu, ahireti sembolize…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Türk edebiyatında islamiyet öncesi döneme ait ürünlerin sayısıçok azdır. Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Anıtları bu dönemin ilk örnekleri sayılır. Dikili taşlar üzerine yazılmış bu kitabelerde Doğu Göktürklerin tarihinden kesitler yer almaktadır. Bu taşlar 720-735 yılları arasında dikilmiştir. Bu anıtlardan Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilen üçü önemlidir. Tonyukuk, Göktürklerin dört kağanına vezir olan bir bilgedir. Kül Tigin, Bilge Kağan'ın kardeşidir. Anıtta Bilge Kağan'ın ağzından kardeşi Kül Tigin'in ölümü işlenmiştir. Bilge Kağan anıtında onun üstün gücü, yetenekleri, başarıları kendi ağzından anlatılmıştır. Bilge Kağan anıtında, adeta hükümdarın halka hesap ver­mesi söz konusudur. Anıt, başarılı bir söylev örneğidir. Anıtlardaki dil işlenmiş…
Page 7 of 10
YUKARI