Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu yazıtta, Gök-Türk devletinin kuruluşu, Doğu Gök-Türklerinin 50 yıl Çin tutsak­lığında kalışı (630-681), Kutlug Kağan tarafından tutsaklıktan kurtarılışı, daha sonra kardeşi Kapagan Kağan ile oğulları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in yaptıkları anlatılmıştır. Yazıt, Kül Tigin'in ölümünden bir yıl sonra onun adına dikilen (732) anıtın üzerine yazılmıştır. YAZITTAN ÖRNEK İçre aşsız, taşra tonsız, yabız, yaplak budunda öze olurtım. İnim Kül Tigin birle sözleşdimiz: Akanımız, eçimiz kazganmış budun atı küsi yok bolmazun tiyin, Türk budun üçün tün udımadım, kündüz olurmadım; inim Kül Tigin birle, eki şad birle ölü yiti kazgandım. İnim Kül Tigin kergek boldı. Özüm sa­kındım. Körür közim körmez teg, bilir…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI KOŞUK TÜRÜ, ÖZELLİKLERİ ve KOŞUK ÖRNEĞİ SAGU TÜRÜ, ÖZELLİKLERİ ve SAGU ÖRNEĞİ SAV TÜRÜ, ÖZELLİKLERİ ve SAV ÖRNEĞİ DESTAN ve TÜRK DESTANLARI YAZILI ÜRÜNLER KUTADGU BİLİG DİVANÜ LÜGATİT TÜRK ATABETÜ'L-HAKAYIK DİVAN-I HİKMET DEDE KORKUT HİKAYELERİ
Page 4 of 10
YUKARI