Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yazı kullanılmaya başlanmadan önceki dönemlerde ede­biyat sözlü idi. islam öncesi dönemde Türk ulusunun kendine ait sözlü edebiyat ürünleri vardı. Türk edebiyatında islam öncesi döneme ait yazılıürün yok denilecek kadar azdır. Sözlü edebiyat ürünleri birtakım dini törenlerden ve av eğlencelerinden doğmuştur. Eski Türkler sürgün avlarına "sığır", yas (ölüm) törenlerine "yuğ", genel kurban törenlerine de "şölen" adını verirlerdi. Bu törenleri "şaman, ozan, kam, baksı, oyun" diye bilinen kişiler yönetirdi. Bu törenleri yöneten kişiler "kopuz" adı ve­rilen saz eşliğinde şiirlerini söylerlerdi. Bu kişiler şair olma­larının yanı sıra büyücülük, hekimlik, müzisyenlik görevleri­ni yaparlardı. islamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlüürünleri "koşuk, sagu, destan, sav" biçiminde sıralanabilir.…
Page 10 of 10
YUKARI