Karşılaştırma Cümleleri Özel

Nesneleri, kavramları taşıdıklarıözellikler açısından birbiriyle "ölçmek"tir. Kişiler, eserler, düşünceler, yerler; kısacası soyut ve somut her kavram karşılaştırma konu­su yapılabilir.

Karşılaştırma benzerlikler açısından yapılabileceği gibi benzemezlikler-karşıtlıklar üzerinde de durulabilir.

Karşılaştırmada -den, daha, en, ise, göre gibi ek ve sözcükler araç olarak kullanı­labilir.

Örnekler:

 • Adnan yaşça Ahmet'ten büyük(tür).
 • Anneler evlatlarına, babaya göre daha düşkündürler.
 • Bana göre edebi türlerin en zoru denemedir.
 • Bu bölgede incir kadar üzüm de üretilir.
 • Bu çalışmayla daha iyi bir puan alabilirdin.
 • Bu konuda senden daha bilgilisi yok.
 • Bu yıl KPSS geçen yıla göre daha zor ve yorucuydu.
 • Buğra, en az senin kadar iyi satranç oynar.
 • Dinlemek de konuşmak kadar önemlidir.
 • Köroğlu Destam'nda kahramanlık ve aşk temalarının dışında dişe dokunur birşey bulamazsınız; Dede Korkut Hikâyeleri'nde ise her türlü toplumsal-kültürelöğeye rastlayabilirsiniz.
 • Mehmet Akif'in şiirlerindeki dil, Tevfik Fikret'e göre daha yalındır.
 • Öğretmen, sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.
 • Öykülerini de okudu; ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.
 • Sağlığım geçen haftaya göre daha iyi.
 • Şiir; roman ve öyküye göre daha çok ilgi görmektedir
 • Tanzimat şiirinin sanat anlayışı divan edebiyatınınkinden farklıdır.
 • Televizyon da sinema kadar etkilidir.
 • Tiyatrodan aldığım tadı sinemada bulamıyorum.

DİKKAT EDELİM:Karşılaştırılan en az iki kavram ve "karşılaştırma yönü" bulunması, "karşılaştırmayı "benzetme"ye yak­laştırmaktadır. Karşılaştırma, genel­likle benzerlikler açısından yapıldığı için de benzetmeyle karıştınlabilir. Benzetmede güçlü olandan zayıf olana özellik aktarması yapılır, özel­likler eşitlenir; karşılaştırmada yapı­lan sadece var olan özelliğin belir­lenmesidir ki genellikle karşılaştırı­lan öğelerden biri ötekinden (ya da ötekilerden) üstün durumdadır. Çoklukla şu kural geçerlidir: Her benzetme karşılaştırmadır; her kar­şılaştırma benzetme değildir.

Örnek:

 • Burası da geçen hafta gezdiğimiz yayla gibi güzel. (Benzetme)
 • Burası geçen hafta gezdiğimiz yay­ladan güzel. (Karşılaştırma)

Örnek Soru:

Bir eleştirmen öyküyle romanı karşılaştırırken şöyle diyor: "Öykü bir C vitamini hapıysa, roman o hapa eş değerde bir kilo limondur."Bu karşılaştırmadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Romanın, okuyucularıöyküden daha çok etkilediği

B) Öyküde kişilerin daha ayrıntılı olarak anlatıldığı

C) Öykünün daha yoğun bir anlatımla oluşturulduğu

D) Öykü yazmanın daha çok çaba gerektirdiği

E) Romanda öyküye göre daha değişik konuların işlendiği

ÇÖZÜM:Yapılan karşılaştırmada öykü C vitamini hapı, roman "o hapa eş değerde" bir kilo li­mon olarak düşünülmüştür. Yani 1 gram bile gelmeyecek bir hap (öykü), 1000 gram limonla (romanla) aynı miktarda vitamin içermektedir. Bu, hapın (öykünün) gereksiz maddelerden, posalardan arındırılıp yoğunlaştırılmış olduğunu gösterir. Yazar bu karşılaştırmada, öykünün romana göre çok yoğun (özlü) bir anlatımı oldu­ğunu anlatmaktadır. Bu durum C'de belirtilmiştir. (CEVAP: C)

YUKARI