Öğeyi Oyla
(0 oy)
 • Edebi metinlerin yazılış amacı sanat yapmaktır.
 • Edebi metinler,gerçeklikle ilişki içinde olsa da kurmacadır.
 • Edebi metinler özel iletişim araçlarıdır.
 • Edebi metin,malzemesi dil olan güzel sanattır.
 • Edebi metinlerde dil, günlük dilden farklı bir işlevde kullanılır.
 • Dil şiirsel işlevde kullanılır ve bireyseldir.
 • Her okuyan, metinden yeni ve farklı anlamlar çıkarabilir.
 • Edebi metnin anlamı, mekana, zamana göre de değişebilir.
 • Yan anlam bakımından zengindir.
 • Edebi metinler, kendilerinden önce yazılan metinlerle benzerlik gösterirler.
 • Edebi metinler tema bakımından aynı olsa da, dil yönüyle birbirinden ayrılır.
 • Edebi metin, yazıldığı dönemin izlerini taşır.
 • Edebi metinler organik bir birliktir.
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
 • İnsanların iletişim kurmak, kendilerini anlatmak amacıyla bir araya getirdikleri sözlü veya yazılı cümleler topluluğuna metin denir.
 • Metin, dille kurulan bir anlaşma ve anlatma aracıdır.
 • Metin, cümlelerden oluşur.
 • Metnin türünü; metnin yazılış amacı,konusu,kullanılan iletişim kanalı ve hedef kitle belirler.
 • Bilimsel, felsefi, edebi ve günlük metinler birbirinden farklı düzenlenir.
 • Metin anlambilimle ilişkilidir.
 • Metni oluşturan birimlerin dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanmasına "bağlaşıklık" denir.
 • Metni meydana getiren parçalar arasındaki anlam ilişkisine "bağdaşıklık" denir.
 • Metinler yazılış amaçları ve hedef kitleleri bakımından iki grupta incelenir: Edebi Metin ve Öğretici Metin

Edebi Metin

 • Edebi metnin yazılış amacı, okuyucuda estetik zevk uyandırmaktır.
 • Dil, heyecan bildirme ve şiirsel işlevde kullanılır.
 • Bir anlam değil, okuyan kişiye, zamana ve mekana göre değişen birçok anlam vardır.
 • Anlatılanlar, gerçek hayatla ilişkilendirilebilir.
 • Metnin yazılış amacı, sanat yapmaktır.

Öğretici Metin

 • Yazılış amacı, okuyucuya bilgi vermektir.
 • Anlam kesin ve nettir.
 • Tek bir anlamı vardır. Her okuyan aynı şeyi anlar.
 • Dil,göndergesel işlevde kullanılır.
 • Anlatılanlar gerçeğin kendisidir.
 • Metnin yazılış amacı, öğretmektir.
Page 3 of 53

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI