Öğeyi Oyla
(3 oy)
 • Edebi metinlerde anlatılan olay ve olay örgüsü gerçek hayatta yaşanabilecek olaylardır.
 • Edebi metinlerde tanıtılan,konu edilen kişilerin benzerleri gerçek hayatta vardır.
 • Edebi metinlerde işlenenlerin gerçek hayatta aynen yaşanması mümkün değildir. Çünkü edebi metinler kurmaca metinlerdir.
 • Edebi metinlerde gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak mümkün değildir.
 • Edebi metinler gerçeği bilimsel metinlerden farklı işler.
 • Bilisel metinlerde gerçek olduğu gibi verilirken, edebi metinlerde gerçek, yazar tarafından yeniden kurgulanır.
 • Edebi metinlerde, gerçekliğin değiştirilip yorumlanmasının amacı, insanı daha iyi anlamaktır.
 • Edebi metnin konusu insanın doğa ve kültürle, insanın insanla ilişkisidir.
 • Edebi metinlerde her yönüyle duyan, düşünen, tasarlayan, yaşayan insan konu edinir.
 • Edebi metin, yazıldığı dönemin bütün teknik ve kültür imkanlarından yararlanır.
 • Yazıldığı dönemin dili edebi metni etkiler.
 • Bir dönemde gerçekleşen felsefe ve bilim alanındaki tartışmalar ve gelişmeler her türlü siyasi ve sosyal olaylar edebi eserde işlenebilir.

Edebiyat - Bilim - Gerçeklik

 • Bilimsel bilgiler ve buluşlar edebi metinlerde konu olarak işlenebilir.
 • Edebi metinlerde geçmişin ve dönemin bilgi birikiminden yararlanılır.
 • Edebi metinlerde kültür birikiminin ürünlerinden(anonim ürünlerden) yararlanılır.
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Kurmaca

 • Sözlük anlamı "tasarlanıp üretilen, tasarlanmış şey" demektir.
 • Gerçekliği olmayan, sadece zihinde varsayılan şeyi ifade eder.
 • Kurmaca metin, eserde işlenen dünyanın bire bir dış dünyayı anlatmaması, anlatılanların sadece metin düzeyinde var olması demektir.
 • Yazar, oluşturduğu metni, gerçek dünyadan hareketle kurar.
 • Kurmaca ile gerçeklik iç içedir.

Bağlam

 • Bir sözcüğün veya bir ifadenin kullanıldığı metne göre değer ve anlam kazanmasıdır.
 • Bir cümle, bir ifade,bir metin okunduğu ve yazıldığı ortama, okuyan ve yazanın yaşına, psikolojik durumuna, kültür birikimine göre farklı anlamlar kazanabilir.
Page 2 of 53

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI