Öğeyi Oyla
(123 oy)
 • Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özelliklerine bağlı kalınmıştır. Yani Tanzimat şiirinde yeni düşünceler eski biçimlerle verilmiştir.
 • Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
 • Dil ve anlatımda genel olarak sadelik ilkesine bağlı kalınmamıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kullanılmıştır.
 • Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.
 • Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.
 • Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir.
 • Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.
 • İkinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmıştır.
 • Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır.
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Page 6 of 53

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI