İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Özel

10. sınıf Türk Edebiyatı 3. Ünite konusu olan "İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı" konu anlatımını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Konu içeriğinde;

 • 11 – 12. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
 • İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü'l-Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
 • Divanü Lugati't-Türk
 • Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XII – XIV. yy)
 • 13. ve 14. Yüzyıllarda Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
 • İlahi
 • Nefes
 • Gazel
 • 13. ve 14. Yüzyıllarda Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Battal Gazi Destanı (Battal-Name)
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Danişmend Gazi Destanı (Danişmend-Name)
 • Mesnevi
 • 13. ve 14. Yüzyıllarda Öğretici Metinler
 • Tasavvufi Metinler
 • Nasreddin Hoca Fıkraları
 • 15.Yüzyıldan 19. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
 • Divan Şiiri
 • Kaside
 • Rubai
 • Şarkı
 • Tuyuğ
 • Murabba
 • Terkibibent
 • Halk Şiiri
 • Anonim Halk Şiiri
 • Mani
 • Ninni
 • Ağıt
 • Türkü
 • Âşık Tarzı Halk Şiiri
 • Koşma
 • Semai
 • Varsağı
 • Destan
 • Lebdeğmez (Dudakdeğmez)
 • Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı
 • Şathiye
 • Devriye
 • Nutuk
 • Methiye
 • Olay Çevresinde Oluşan Metinler
 • Anlatmaya Bağlı Metinler
 • Halk Hikâyeleri
 • Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
 • Karagöz
 • Orta Oyunu
 • Meddah
 • Köy Seyirlik Oyunu
 • İslam Uygarlığı Etkisinde Gelişen Öğretici Metinler
 • Sade Nesir
 • Orta Nesir
 • Süslü (Sanatlı) Nesir
 • Münşeat
 • Sefaretname
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet
 • Seyahatname
 • Tarih
 • Naimâ (17. Yüzyıl)
 • Evliya Çelebi (17. Yüzyıl)
 • Seydi Ali Reis (16. Yüzyıl)
 • Tezkire
 • Surname
 • Gazavatname
 • İlmi Eserler
 • Dini Eserler
 • Siyer
 • Hilye
 • Konu Testleri

bulunmaktadır.

37 sayfalık bu kaynağı tavsiye ediyoruz...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI