Öğeyi Oyla
(0 oy)
En az iki kişinin bir konu üzerinde karşılıklı konuşması, soru-cevap yöntemiyle duy­gu ve düşünce alışverişinde bulunmasıdır. Mülakatlarda görüşülecek kişinin toplu­mun geniş kesimlerince tanınan, belli özellikleriyle ünlenmiş biri olmasıçok önem­lidir. Çünkü sıradan biriyle yapılan bir mülakat, okurun ilgisini çekmez ve ancak çok az okur tarafından okunur. Görüşmenin yapıldığı kişiyi topluma tanıtmak, söz konu­su kişinin yaptıkları ya da yapıtları hakkında toplumu bilgilendirmek, görüşülen kişi­den alınacak yanıtlarla okurların merak ettiği bir olay veya durumun karanlık yönle­rini aydınlığa kavuşturmak mülakatlarda öne çıkan amaçlardan birkaçıdır.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Çeşitli bilim adamlarının, araştırmacıların, yöneticilerin... mikrofonla ya da mikrofon kullanmadan bir kürsüden önlerindeki dinleyicilere seslenip onları birtakım konular­da bilgilendirmeleridir. Sunumlar, genellikle, bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunma gibi amaçlarla yapılır. Hemen her konuda sunum yapmak mümkündür. Ancak sunum konusu belirlenirken dinle­yicinin kültür düzeyi, bilgi birikimi ve ilgi alanı mutlaka dikkate alınmalıdır. Sunum Öncesi Yapılacak Hazırlıklar Sunum yapacak kişi, öncelikle sunum konusunu belirlemelidir. Değişik kaynaklara başvurarak konuyla ilgili belge ve bilgileri bir araya getirir. Bunları planlı bir konuş­ma metnine dönüştürür. Hazırlayacağı metinde duygu, düşünce ve iddialarını man­tıklı bir akış içinde vermeye özen gösterir. Yapacağı konuşmanın görselliğini ve…
Page 4 of 5

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI