Öğeyi Oyla
(10 oy)
Sempozyum: Bir dinleyici topluluğu karşısında, özellikle bilim, sanat ve fikir ağır­lıklı konularda, değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yap­malarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Sempozyumda ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir. Sempoz­yumlar, bir başkanın yönetim ve denetiminde yapılır. Başkan, konuyu bölümlere ayırır. Her bölüm için değişik mesleklerden belli sayıda konuşmacı bulunur. Başkan sempozyumu açarken konuyu belirler, gerekli açıklamaları yapar, konuşmacıları ta­nıtır. Konuşmaların sonunda görüşleri kısaca özetler. Sempozyumda yapılan deği­şik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Tartışmadan çok, sohbet havası var­dır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilirler. Açık Oturum: Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Günlük yaşamdaki sıradan tartışmaları bir yana bırakacak olursak, açık oturum, pa­nel, forum, münazara gibi sözlü anlatım türlerinin hepsi tartışma boyutludur ve söz konusu tartışmalar önceden belirlenen bir konu ya da sorunla ilgili farklı görüşleri savunan kişiler bir araya getirilerek yapılır. Bu yüzden de tartışmacıların belirlenen tartışma konusu ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan bilgi ve belge toplayarak, araş­tırmalar yaparak tartışmaya hazırlıklı bir şekilde gelmeleri, hatta hangi görüşleri hangi sırayla savunacaklarını planlamaları beklenir. Aksi hâlde yapılacak tartışma verimli olmaz, tartışma konusu, bütün boyutlarıyla ortaya konamaz. Bir başkanın gözetim ve denetiminde yapılan açık oturum, panel, forum, münazara gibi tartışma­larda başkanın başlıca görevleri şunlardır:…
Page 3 of 5

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI