Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Terkîb-i bend, 5-10 beyitlik bendlerden kurulur. Dize kümelenişi ve uyak örgüsü şöyledir: aaaaaaaaaaaabb   ccccccccccccccdd... aa xa xa xa xa xa bb   cc xc xc xc xc xc dd. Terkîb-i bend'de, her bend iki parçadan birleşiktir: Vasıta: Bendlerin son beyitleridir. Vasıta beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır. Terkîbhane: Vasıtanın üstündeki beyitlerin bütünüdür. Şemada görüldüğü üzere, bunların uyak örgüsü iki çeşittir: a- Bütün dizelerde bir tek uyak kulla­nılmaktadır (Terkîb-i bendlerin bu biçimi bir çeşit müzdevic müsammat'tır).  b- Beyitlerin ayak örgüsü, gazel biçiminde olduğu gibidir. Bu ikin­ci biçim daha yaygındır. Bendlerin sayısı da en az 5, en çok 10 olur (kimi zaman daha çok…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Müseddes (Altılı): 6'şar dizelik bendlerle kurulan nazım biçimidir. Müsebbâ (Yedili): 7'şer dizelik bendlerle kurulan nazım biçimidir. Müsemmen (Sekizli): 8'er dizelik bendlerle kurulan nazım biçimidir. Muaşşer (Onlu): 10'ar dizelik bendlerle kurulan nazım biçimidir. Bunlarda da dize kümelenişi ve uyak örgüsü murabba, muhammes ve mü­seddeslerde olduğu gibidir; müzdevic ve metekerrir biçimleri vardır. a- Müzdevic Müseddes: aaaaaa bbbbaa ccccaa..                                              b- Mütekerrir Müseddes: aaaaAA bbbbAA ccccAA.
Page 5 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI