Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Her metin, yazıldığı ya da oluşturulduğu dönemin izlerini taşır. Metnin içinde geliş­tiği ortam, o döneme egemen olan anlayışı (zihniyeti) da belirler. Dolayısıyla oluş­turulan/yazılan her şiir, oluşturulduğu dönemin zihniyetini yansıtır, islamiyet önce­sinde oluşturulan şiirler o dönemin toplumsal, siyasal, dinsel zihniyetinin ürünüdür. Din dışı konuları işleyen bir "koşuk" toplumsal, kültürel anlayışı yansıtmakta; dinî içerikli şiirlerde Şamanizm, Manihaizm, Budizm gibi dinlerin inançözelliklerini gös­termektedir. İslamiyet'in kabulünden sonra dinî içerikli şiirler, İslami inancı; din dışı konuları yansıtan şiirler de değişen yaşam koşullarına, kültürel yapıya uygun yeni anlayışı dile getirmektedir. Şiirin yanlızca içeriğinde değil, biçiminde de değişiklikler meydana gelir. Örneğin gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri…
Page 31 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI