Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Nazire, bir şairin bir şiirine başka bir şairin aynı ölçek, aynı uyak ve aynı nazım biçimi ile yazdığı benzer şiirdir. Eski edebiyatta bir esere nazire (benzer) yazma işine, o eseri tanzîr etmek (benzerini yazmak) denirdi. Gazel, kaside ve musammatlara yazılan nazirelerde aynı ölçü, aynı uyak ve aynı konu kullanıldığı halde; terkîb-i bend, mesnevi gibi uzun eserlerde sa­dece konu ve ölçü korunur; uzunluk kısalık, bend sayısı ve uyaklar korunmaz. Divan edebiyatında nazireye çok önem verilmiş, hattâ nazireleri derleyen birtakım kitaplar dahi hazırlanmıştır. Ciddî bir esere lâtife ve gülmece (mizah) yoluyla nazire yazmaya tehzil (ala­ya alma, şaka biçimine sokma) denir. Nazire olsun,…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(5 oy)
Tercî-i bend de, terkîb-i bend gibi, 5-10 beyitlik bendlerden kurulur. Dize kümelenişi ve uyak düzeni şöyledir: aaaaaaaaaaaaaaBB   ccccccccccccBB... aa xa xa xa xa xa BB cc xc xc xc xc xc BB... Tercî-i bend'de de, her bend iki parçadan birleşiktir: 1- Vasıta: Bendlerin son beyitleridir, 1'inci bendin vasıta beytinin dizeleri ken­di aralarında uyaklıdır; bu beyit (vasıta beyti), hiç değişmeden, öteki bendlerin sonlarında da tekrarlanır. 2- Tercîhane: Vasıta'nın üstündeki beyitlerin bütünüdür. Şemada görüldüğü üzere, bunların uyak örgüsü de terkîbhane'de olduğu gibidir. Terkîb-i bend ile Tercî-i bend arasındaki fark, vasıta beytinin her bend so­nunda değişip değişmemesinden ibarettir. Tercî-i bend'in birinci biçimi, bir…
Page 4 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI