Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Rubai, Divan edebiyatına, Farsların kattığı bir nazım bi­çimidir. Rubai, 4 dizeden oluşan bir tek dörtlüktür. Dize kümelenişi ve uyak örgüsü şöyledir: aaxa Kimi zaman, bütün dizeleri birbirleriyle uyaklı olan rubailer de yazılmıştır: aaaa. Arap edebiyatında rubaiye dü-beyt (iki beyit) denir (Araplar, beyit'i nazım birimi saydıkları için, rubaiye de o gözle bakmışlardır). Rubai'de genellikle felsefî konular işlenmiştir. Bir tek düşüncenin en kısa yoldan, en yoğun biçimde anlatılması zorunlu olan rubaide, dizeler ve beyitler arasında ister istemez anlam birliği ve bağlan­tısı vardır. Ömer Hayyam bu türün en büyük şairi sayılmak­tadır. Türk Divan edebiyatında şairler ara sıra rubai de yazmışlarsa da, rubai türünde…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(5 oy)
Mesnevi, Divan edebiyatına Farsların kattığı bir nazım biçimidir. Mesnevi'de, her beytin dizeleri kendi aralarında uyaklı olur: aa      bb    cc    çç    dd... Tek bir uyağa bağlı (gazel, kaside gibi) olmadığı için, mesnevide uyak darlı­ğı ve sıkıntısı yoktur; o yüzden, uzun eserler bu biçimle yazılır. Beyit sayısı her­hangi bir ölçü ile sınırlı değil, konunun uzunluğuna bağlıdır. Mesnevi, aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Mesnevide de her beyit başlı başına bir bütündür; yani, cümleler beyit son­larında biter, alttaki beyte geçmez. Ancak, mesnevilerde belli konular işlendiği için, beyitler arasında anlam bağlantısı vardır. Mesnevi biçimi ile, anlatı (tahkiye) türüne giren eserler yazılır; destanlar (Firdevsî: Şehname, 60.000…
Page 10 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI