Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Murabba'dan doğmuş bir nazım biçimidir. Bestelenerek söylenmek için yazılır. Halk edebiyatındaki türkü türünün etkisiyle oluşmuş bulunduğu sanılıyor. Dizelerin kümelenişi ve uyak örgüsü şöyledir: abab cccb çççb... aaaa bbba ccca... aAaA bbbA cccA... Şarkı, en az 3, en çok 5 bend olur. Şarkı türü, XVIII. yüzyılda çok gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu gelişmede, bir eğlence devri olan Lâle Devri'nde şarkıya duyulan gereksinimin etkisi ol­duğu düşünülebilir. Şarkı Örneği (Bütünü 5 benddir.) Bir safa bahş edelim gel şu dil-i nâşâda Gidelim serv-i revanim yürü Sâdâbâd'a İşte üç çifte kayık iskelede amade Gidelim serv-i revanım yürü Sâdâbâd'a * * * Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Murabba, 4'er dizelik bendlerle kurulan nazım biçimidir. Murabba, en az 3, en çok 7 bend olur. Başlıca çeşitleri şunlardır: a- Müzdeviç Murabba (1. Murabba Örneği): aaaa bbba ccca... b- Mütekerrir Murabba (2. Murabba Örneği): aaaA bbbA cccA… c- Terbi (Dörtleme): Bir şairin bir gazelinin her beytinin üstüne başka bir şairin ikişer dize eklemesiyle, söz konusu gazelin murabba haline getirilmesi­dir. (Eklenen dizelerin aynı ölçüyle yazılmış olması, beyitlerin 1'inci dizele­riyle uyaklı olması ve eklendikleri beyitle anlamca kaynaşması gerekir. Ekle­nen dizeler, şemada ayraç içinde gösterilmiştir): (aa)aa   (bb)ba   (cc)ca... 1. Murabba Örneği (Bütünü 4 benddir.) Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi Kıralım…
Page 8 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI