Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Muhammes'in özel bir biçimidir, 1'inci bendin son dizesi, kendi üstündeki dizelerle uyaklı değildir; öteki bendlerin son dizele­ri, 1'inci bendin son dizesi ile uyaklıdır: aaaab   ccccb   ççççb... Tardiye, az kullanılan bir tür ve biçimdir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Tardiye Örneği(Tamamı 6 benddir.) (...) Ey Hızr-ı fütâdegân söyle Bu sırrı edip ayan söyle 0l sen bana tercemân söyle Ketm etme yegân yegân söyle Gam defterinin tamâmı yok mu * * * Yâ Rab bu ne intizârdır bu Geçmez nice rüzgârdır bu Hep gussa vü hârhârdır bu Duysam ki ne şîvekârdır bu Vuslat gibi bir meramı yok mu (...) Kâm aldı bu çarhtan…
Kategori: Şiir Bilgisi
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Bir gazelin her beytinin iki dizesinin arasına, be­yitlerin 1'inci dizeleriyle uyaklı üçer dize eklenmesiyle, söz konusu gazelin mu­hammes haline getirilmesidir (eklenen dizeler, aşağıdaki şemada ayraç içinde gösterilmiştir): a(aaa)a   b(bbb)a   c(ccc)a... Taştir Örneği (Râmî Mehmet Paşa'nın Gazel Matlaını) Eğik yazılan dizeleri Yahya Kemal eklemiştir. Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabul etmez Gönül hem bir devâ-ı mutlak ister hem kabul etmez Felekten şâh-dârû verseler bir dem kabul etmez Yanar bir çöldür iklîm-i muhabbet nem kabul etmez O gülzârın ki âteştir gülü şebnem kabul etmez Râmî Mehmet Paşa Ölçü: Mefâîlün   mefâîlün   mefâîlün mefâüün Günümüz Türkçesiyle: Biz o âşıklarız ki, yaramız merhem kabul…
Page 6 of 31

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI