Öğeyi Oyla
(2 oy)
Kutadgu Bilig, dönemin edebi eser niteliğini taşıyan ilk örneğidir. 1069 yılında Balasagunlu Yusuf tarafından yazılmıştır. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuş olan eser Buğra Han tarafından çok beğenilerek yazarına sarayda "has haciplik" görevi verilmiştir. Bu nedenle Kutadgu Bilig'in yazan kaynaklarda daha çok Yusuf Has Hâcip diye geçer. Eser manzum olup Şeh-nâme vezni olarak bilmen fe'ûlün/ fe'ûlün/ fe'ûlün/ fe'ûl kalıbıyla yazılmıştır. Mesnevi biçiminde yazılmış olan eserin sonunda 124 beyitlik üç kaside ile mesnevi içinde yeri geldikçe söylenmiş ayrıca 173 dörtlük bulunmaktadır. Anılan ek manzumelerle birlikte Kutadgu Bilig'in tamamı 6645 beyittir. Mesneviye sonradan eklendiği sanılan 77 beyitlik manzum mukaddime ise bu sayının…
Öğeyi Oyla
(13 oy)
Türkler yaklaşık olarak IX. yüzyıldan itibaren boylar hâlinde İslamiyet'i kabul etme­ye başlar. Bunda hem Türklerin Şamanist inanışlarının İslam inanışlarına yakın ol­ması hem de Türk-Çin düşmanlığı büyük rol oynar. Çünkü Arap dünyası da Çinli­lerle savaş halindedir ve bu ortak düşmanlık, Türklerle Arap dünyasının yakınlaş­masına neden olur. Arap dünyası, yiğitliklerine hayran kaldıkları Türk boylarını yan­larına çekerek hem Çinliler karşısında güç kazanmak hem de İslamiyet'i daha ge­niş coğrafyalara yaymak istemektedir. Bu yüzden de Türk boylarıyla dostluk ve ak­rabalık bağları kuvvetlendirilmeye, Türk beyleri Arap saraylarına komutan olarak alınmaya başlanır. Hatta daha da önemlisi, 752 yılında Çinlilerle yapılan Talaş Savaşı'nda güç birliği yapılarak savaşa birlikte…
Page 16 of 16

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI