Öğeyi Oyla
(0 oy)
Divan edebiyatında, şiir ağırlıklı olmakla birlikte, nesre (düz yazıya) de yer verildi­ğini belirtmiştik. Bu edebiyatta düz yazıya inşa, yazara münşi denirdi. Münşeat te­rimi de "düz yazılar" anlamında kullanılırdı. Divan Nesrinin Genel Özellikleri Dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatlarının etkisindedir. Konu ve düşünceden çok söyleyiş güzelliğineönem verilir. Dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. Söz sanatlarına ve mecazlara önem verilir Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur. Cümlelere yerleştirilen secilerle (uyaklı sözlerle) şiirdekine benzer bir ahenk yaratılmaya çalışılır. Noktalama işareti kullanılmaz. Düz yazıda dinî - ahlakî konular ağırlıklı olarak işlenir. Tarihî olayların, gezi izle­nimlerinin, toplumsal sorunların, bireysel duyguların vb. işlendiği de…
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Sultan Veled (1226-1312): Mevlana'nın oğludur. Dinî-tasavvufî konulara ağırlık vermekle birlikte biçim olarak divan tarzışiirleri Anadolu'da ilk yazan odur. Yalnız, şiirlerinin çoğu Farsça'dır. Türkçe birkaç gazeli ve mesnevi biçimli birkaç parçası vardır. Farsça eserlerinden bazılarının sonuna Türkçe bölümler eklemiştir. Hoca Dehhanî (XIII. yüzyıl): Divan edebiyatı tarzında din dışı ilk eserleri veren şairdir. Divan edebiyatı, onunla başlamış sayılabilir. Bir kasidesi ile altı gazeli bilin­mektedir. Aşk, tabiat, şarap gibi temaları işler. Selçuklu Şehnamesi adlı bir eseri ol­duğu bilinir, ancak bu eser ele geçmemiştir. Ahmedî (XIV. yüzyıl): İran şiirinin biçim, söyleyiş ve içerik özelliklerini Türkçe şi­irlerinde uygulamaya çalışmıştır. "Divan" sahibi ilk Anadolulu şairdir. Divanından başka İskendername…
Page 8 of 16

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI