Öğeyi Oyla
(8 oy)
Tezkire: Çeşitli mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenle­nen eserlere tezkire, şairleri tanıtan tezkirelere şuara tezkiresi denir. Tezkireler, Ba­tı edebiyatlarındaki biyografinin karşılığı gibidir. İlk örneği Ali Şir Nevai'nin Mecalisü'n-Nefais'idir. Anadolu'daki en önemli örnek Sehi Bey Tezkiresi'dir. Bu eserin asıl adı Heşt Behişt'tir. Siyer (Siyer-i Nebi): Peygamberimizin hayatını anlatmak üzere yazılan eserle­rin ortak adıdır. Manzum (mesnevi) olarak da yazılabilir. Hilye: Hz. Muhammed'in iç ve dış özelliklerini anlatan eserlerdir. Manzum da ola­bilir. Bazılarında dört halifenin tanıtımı da yapılmıştır. Mektup: Divan edebiyatında pek yaygın değildir. En bilinen örnek Fuzuli'nin Şikâ­yetname'sidir. Tarih: Divan edebiyatında tarih türünde epey eser verilmiştir. Bunların önemlileri­ni şöyle sıralayabiliriz: Âşıkpaşazade Tarihi (15.…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Sinan Paşa (15. Yüzyıl): İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in oğludur. Müderrislik (medrese hocalığı) ve çeşitli devlet görevleri yapmıştır. Matematik ve felsefe ile de uğraşmış, tasavvufa gönül vermiştir. Şiirleri de vardır; ama o süslü nesrin ilk temsil­cisi sayılır. En önemli eseri tasavvufi düşüncelerin işlendiği Tazarruname'dir. Maarifname ve Tezkiretü'l Evliya, yazarın diğer önemli eserleridir. Aşıkpaşazade (XV. Yüzyıl): Şair Ahmet Paşa'nın torunudur. Tarih yazarı olarak ün yapmıştır. Sade bir dili vardır. En önemli eseri Tevarih-i Ali Osman (Osmanlı Ta­rihedir. Sehi Bey (XVI. Yüzyıl): Heşt Behişt adlışuara tezkiresi ile tanınmıştır. Bu ese­rinde 200 kadar şair hakkında sade bir dille bilgi verir. Şeydi Ali Reis…
Page 7 of 16

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI